Udvikling i Ho

13. November 2018

31. December 2019

Følg med på facebook: Udvikling i Ho

3. april 2019: Udkast til Områdeplan for Ho er nu offentlig gjort af Varde Kommune. Se forslaget her:

Områdeplan – åbner som pdf

Referat af udvalgsmødet for Plan og Teknik 9. april 2019

Husk det bliver muligt at deltage i et offentligt borgermøde sidst på sommeren.

Åben pdf-filen hvis du vil læse et overblik over udviklingsplaner for Ho.

Udfyld MEGET GERNE vores spørgeskema.
Alle er velkommen til at svare – både som turister, sommerhusejer, fastboende i Ho, osv:
Spørgeskema om bosætning og sommerhus i Ho

Har du inputs til udvikling af Ho, sender du en mail til:

ho@hostrik.dk
Mails vil blive besvaret af Anne Marie Slaikjær, Formand for Blåvandshuk Udviklingsråd eller af Christina Thomsen, Ho Kro